Thứ Hai, ngày 23 tháng 2 năm 2015

Bộ sách dùng để luyện thành Cao thủ Cờ Tướng

Bộ sách được tinh lọc từ hàng ngàn ebook về cờ Tướng bởi 马踏八方 - Admin web Hychess :


象棋布局陷阱新编_【作 者】霍文会_ tượng kì bố cục hãm tịnh tân biên _hoắc văn hội: 象棋布局陷阱新编_TuongKyHamTinhTanBien.pdf


象棋布局飞刀与陷阱 杨典2014.5_tượng kì bố cục phi đao dữ hãm tịnh 2014.5 xuất bản_ dương điển .pdf : 象棋布局飞刀与陷阱 杨典2014.5_tượng kì bố cục phi đao dữ hãm tịnh 2014.5 xuất bản_ dương điển.pdf


《 tượng kì bố cục phi đao hãm tịnh 》 dương điển 《象棋布局飞刀陷阱》杨典_CBL : 《 tượng kì bố cục phi đao hãm tịnh 》 dương điển 《象棋布局飞刀陷阱》杨典_CBL.rar