Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Bộ sách dùng để luyện thành Cao thủ Cờ Tướng

Bộ sách được tinh lọc từ hàng ngàn ebook về cờ Tướng bởi 马踏八方 - Admin web Hychess :

Bổ sung thêm 1 số cuốn tác giả sưu tập mới Update :
Ebook Chess of 马踏八方 : http://1drv.ms/1PeMG35

Contains :
Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã toàn bàn chiến thuật_ lí kim viêm_中炮横车七路马对屏风马全盘战术  李金炎
Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa _ chu bảo vị _中炮过河车对屏风马平炮兑车  朱宝位
Tượng kì bố cục hãm tịnh tân biên _ cát duy bồ _ 象棋布局陷阱新编  葛维蒲
Tượng kì cơ bổn chiến thuật _ trình minh tùng _ 象棋基本战术  程明松
Tượng kì cơ bổn sát pháp _ dương điển 、 triệu khánh các _ 象棋基本杀法  杨典、赵庆阁
Tượng kì thật dụng tàn cục bảo điển_ triệu lực , triệu hồng _ 象棋实用残局宝典  赵力 ,赵红
Tượng kì trung cục tế giải _ ngôn mục giang _ 象棋中局细解  言穆江


兵类布局大全 PDF格式 _ Binh loại bố cục đại toàn [PDF]_ kim khải xương, lưu hải đình : http://1drv.ms/1Q7EP6d

象棋中局细解_《 tượng kì trung cục tế giải 》 ngôn mục giang 2013.9 .pdf :


象棋布局陷阱新编_【作 者】霍文会_ tượng kì bố cục hãm tịnh tân biên _hoắc văn hội:
http://1drv.ms/1F6g6cy

象棋布局飞刀与陷阱 杨典2014.5_tượng kì bố cục phi đao dữ hãm tịnh 2014.5 xuất bản_ dương điển .pdf :
http://1drv.ms/1Ghelu0


《 tượng kì bố cục phi đao hãm tịnh 》 dương điển 《象棋布局飞刀陷阱》杨典_CBL : 《 tượng kì bố cục phi đao hãm tịnh 》 dương điển 《象棋布局飞刀陷阱》杨典_CBL.rar